Lejupielādēt: Atteikuma tiesības

Lietošanas noteikumi

SIA "SHEVLAD" reģistrācijas numurs LV40003842925 (turpmāk BIXENON.LV) savā mājas lapā WWW.BIXENON.LV piedāva dažādus pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus. BIXENON.LV nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Piekļūstot BIXENON.LV lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Reģistrācija

Jums ir iespēja reģistrēties un izveidot Lietotāja kontu interneta vietnē BIXENON.LV. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, jānorāda Jums pieejama e-pasta adrese un parole. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt par satura izcelsmi. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Jūsu kontu un paroli. BIXENON.LV nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies neievērojot šajos Lietošanas noteikumos atrunāto. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro šajā sadaļā atrunātos noteikumus, BIXENON.LV ir tiesības pārtraukt piekļuvi Lietotāja kontam vai pat dzēst Lietotaja kontu.

Cenas

Interneta vietnē BIXENON.LV visas cenas norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc BIXENON.LV ieskatiem.

Piegāde

BIXENON.LV nodrošina preces piegādi Latvijā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar piegāžu pakalpojumu sniedzēju. Precei jāsasniedz adresāts 2-5 darba dienu laikā, kopš izsūtīšanas brīža, akarībā no saņemšanas adreses. Ja preces piegāde sāk kavēties, nosūtiet e-pastu uz [email protected], norādot pasūtījuma numuru.

Konfidencialitāte

BIXENON.LV ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē BIXENON.LV.

Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus un/vai reģistrējoties ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:
● nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
● nosūtītu sagatavoto preci uz Jūsu norādīto adresi;
● sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;
● veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;
● informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.

BIXENON.LV garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa ar tiesas rīkojumu vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

Pakalpojumu apmaksas un maksājumu atgriešanas noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta SIA "SHEVLAD" pakalpojumu apmaksas kārtība mājas lapā www.euroled.lv (turpmāk tekstā – mājas lapa) un maksājumu atgriešana pakalpojuma saņēmējam (turpmāk tekstā – Klients).
1.2.Izmantojot mājas lapu un/vai veicot pakalpojumu apmaksu mājas lapā, Klients piekrīt ievērot zemāk minētos noteikumus.
2. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība
2.1..Klients apzinās un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas sniegšanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. SIA "SHEVLAD" nav atbildīga par Klienta maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu.
2.2.Klients piekrīt, ka visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama pakalpojumu apmaksai, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un visi Klienta norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.
2.3.Klienta norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu prasībām. SIA "SHEVLAD" nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Klientu veiktajos darījumos.
3. Pakalpojuma apmaksas un saņemšanas kārtība
3.1.SIA "SHEVLAD" pakalpojuma saņemšanai, Klients veic pakalpojumu apmaksu SIA "SHEVLAD" mājas lapā, izvēloties attiecīgu pakalpojumu un ievadot apmaksai nepieciešamos datus.
3.2.Darījuma veikšanai Klienti tiek novirzīti uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.
3.3.Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtām VISA, VISA Electron un MasterCard maksājuma kartēm vai caur SWEDBANK banklink sistēmu.
3.4.Apmaksājot pakalpojumus mājas lapā pakalpojuma maksai netiek piemērota komisijas maksa.
3.5.Pēc veiksmīgas pakalpojuma apmaksas Klients saņem informāciju par veikto apmaksu un pakalpojuma izpildes laiku uz norādīto vai reģistrēto (reģistrētiem Klientiem) e-pastu.
3.6.Apmaksāto pakalpojumu Klients var saņemt e-pastā norādītā laikā, ierodoties personīgi izvēlētā BIXENON.LV filiālē vai norādītā adresē, izmantojot piegādi.
4. Pakalpojuma apmaksas apjomi un nosacījumi
4.1. BIXENON.LV mājas lapā var norēķināties par pakalpojumiem, kuru summa ir sākot ar 3.00 Eur. Par pakalpojumiem, kuru summa nesasniedz 3.00 Eur, var norēķināties tikai BIXENON.LV filiālēs pasūtījuma saņemšanas brīdī.
5. Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība
5.1.Klientam ir tiesības atteikties no apmaksāta pakalpojuma, saņemot atpakaļ pakalpojuma maksu 100% apmērā, ja pakalpojums netiek sniegts BIXENON.LV vainas dēļ.
5.2.Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu tiek atgriezta tikai uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas.
6. Citi jautājumi
6.1. BIXENON.LV visus paziņojumus nosūta uz Klienta norādīto vai reģistrēto e-pasta adresi.
6.2.Klients ar visiem paziņojumiem un jautājumiem vēršas pie BIXENON.LV, izmantojot vienu no šādām saziņas veidiem: – izmantojot www.BIXENON.LV sadaļu Atsauksmes un ierosinājumi; – e-pasts [email protected] ; – tālrunis +371 28888839 ; – personīgi BIXENON.LV birojā vai jebkurā no filiālēm.
6.3.Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pakalpojumu apmaksu un maksājumu atgriešanu starp BIXENON.LV un Klientu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.